Figur 3b Smittesluse (2)

Smittesikre fjørfebygg 

Gardermoen, 12. april

Helsetjenestene for fjørfe inviterer til fagseminar 12. april på Gardermoen, der temaet vil være smittebeskyttelse i fjørfebygg.  

Forebygging av og kontroll med smitte på og mellom gårder er viktig for å unngå sjukdom hos våre fjørfe. Gode smittevernløsninger og tilrettelegging for gode hygienerutiner i så vel nye som eksisterende fjørfebygg danner selve grunnlaget i dette arbeidet. God dyrehelse – og dyrevelferd – blir stadig viktigere som konkurransefortrinn og premiss for husdyrproduksjon i Norge. Mildere klima, tøffere vær, samt økt trafikk over landegrensene representerer nye utfordringer. I kjølvannet av siste års utbrudd av fugleinfluensa og Newcastle sjukdom, ønsker Nortura, KLF og Animalia skjerpet fokus på smittebeskyttelse. Disse virusene og andre smittestoffer må vi lære oss å leve med. Samtidig har samfunnet en forventning om mer utehold av fjørfe. 

I 2018 kom ny dyrehelseforskrift med eksplisitte krav til smittevernplan og smittebeskyttelsestiltak for alle typer dyrehold. Formålet er nettopp økt bevissthet rundt smittebeskyttelse. Hva er status? 

Dette er noen av problemstillingene og utfordringene vi ønsker å drøfte på fagseminaret. 

Formål: Arbeide for fjørfebygg med gode smittevernløsninger og tilrettelegging for gode hygienerutiner.

Målgruppe: Byggfirma og rådgivere involvert i byggplanlegging, Norsk landbruksrådgiving, veterinærer og fagkonsulenter, fôrmøller, Mattilsynet, m.fl. Videresend gjerne til andre som kunne ha interesse av å være med!

Tidspunkt: Onsdag 12. april, 0930 – 1600

Møtested: Thon Hotell Oslo Airport, Gardermoen - Møterom København. 

Påmeldingsfrist: 30. mars

Antall plasser: 42

Deltakeravgift, (inkludert dagpakker med pausemat og lunsj).

kr. 1200,- til og med 26/2

kr. 1500.- fra og med 27/2

Bindende påmelding: Etter 23. februar er påmeldingene bindende

Kontakt: thorbjorn.refsum@animalia.no 

 

Program - klikk her

Figur 2 - Prinsippskisse av fjørfehus