Grunnkurs klauvskjæring og klauvhelse 

Jønsberg, 19.-20. mars

Bilde klauv

 

Målgruppe: først og fremst personer som ønsker å starte opp med klauvskjæring og veterinærer, men også produsenter som ønsker å behandle enkeltdyr mellom de rutinemessige besøkene av profesjonell/sertifisert klauvskjærer og produsenter som allerede beskjærer i egen besetning.

Det er viktig at alle som skal bli klauvskjærere setter seg inn i opplæringsplanen til Norsk klauvskjærerlag og vi oppfordrer alle til å melde seg inn i laget.

Informasjon om opplæring og innmelding er her: 

https://www.animalia.no/no/Dyr/storfe/klauv/info-om-norsk-klauvskjarerlag-nokl/

 

Kurssted: Jønsberg videregående skole

NB! Alle deltakere må ta modul 1 – Introduksjonskurs FØR kurset på Jønsberg. Kurset kjøpes her: Introduksjonskurs i klauvhelse og forebyggende klauvhelsearbeid for storfe

Pris for e-læringskurset er kr. 1 250,- + mva

Kursavgift for den praktiske delen er kr. 7 900,- og faktureres i forkant av kurset. Kost og losji kommer i tillegg.

Påmeldingsfrist: 6. mars

Vi har reservert enkeltrom på Hotell Victoria, Hamar, 19.-20. mars. Merk av i påmeldingsskjemaet om du ønsker å reservere rom. Bestillingen er bindende og betales direkte til hotellet.

Maks antall 14 deltakere. 

 

Program:

19.mars

11.30: Lunsj

12.45-14.15: Beskjæring av normale og avvikende klauvformer (teori)

14.30-18.00: Beskjæring av slakteklauver (praksis)

 

20.mars

08.30-09.30: Diagnostikk og behandling av hornvekstrelaterte klauvlidelser (teori)

09.15-09.30: Pause

09.30-10.30: Diagnostikk og behandling av infeksiøse, hygienerelaterte og smittsomme klauvlidelser (teori)

10.30-11.00: Hvordan driver jeg min klauvskjærerpraksis v/klauvskjærer i NoKL

11.00-11.30: Oppsummering og spørsmål. Info om videre opplæringsordning.

11.30-12.15: Lunsj

12.30-16.30: Beskjæring av kyr

Forbered gjerne spørsmål som vi tar der det passer i forelesningene eller under oppsummeringen.

 
KLauv