NLR_logo_cmyk_trykkvennlig

Landbrukets bærekraftskonferanse

En av de største oppgavene norsk landbruk nå står overfor er å sikre og videreutvikle en bærekraftig plante- og husdyrproduksjon. Derfor inviterer Animalia og Norsk Landbruksrådgivning til en konferanse som blant annet skal vise fram noe av den forskningen som skal bidra til å ta matproduksjonen i en enda mer bærekraftig retning. I tillegg vil det være workshops innen sentrale problemstillinger i debatten omkring norsk matproduksjon. Hvis du jobber med bærekraft, enten gjennom forskning, politisk, som beslutningstaker eller i en næringsorganisasjon, håper vi å se deg på konferansen 30. november.

Stedet er Oslo Kongressenter.

Deltakeravgiften er kr. 980,- inkludert lunsj. Betales ved påmelding.

Påmeldingsfrist 21. novemberProgram

09:00-10:00   Skravling, kaffe og noe attåt

10:00-10:15   Velkommen

10:15-10:35  Bonden bidrar til bærekraftig landbruk.  Bodil Fjelltveit, Norges Bondelag

10:35-10:45   Pause

10:45-12:15   Få en rask oversikt over 14 sentrale bærekraftsprosjekter i norsk landbruk. Les mer om foredragene her

12:15-13:15   LUNSJ

13:15-14:45   Tre parallelle workshops, med konkrete problemstillinger, innen fagområdene drøvtyggere, enmagede dyr, og planteproduksjon:

Drøvtyggere 
ledes av Kim Viggo Weiby, TINE
 
Problemstilling: Redusert utslippsintensiteten i drøvtyggerproduksjonen, utnytting av norske fôrressurser, og andre bærekraftshensyn. Hva er viktigst?
 
Enmagede dyr 

ledes av Gro Steine, IHA/NMBU

Problemstilling: Bruken av norske fôrressurser i svine- og fjørfeproduksjonen; Hva er mulighetene i dag og fram i tid, og er det reel konkurranse mellom fôr til enmagede dyr og til humant konsum?

Planteproduksjon

ledes av Arne Kristian Kolberg

Hvordan øke den norske produksjonen av vegetabiler til humant konsum – fra matkorn til frukt, hva er flaskehalsene og hvor går grensene?

14:45-14:55   Pause

14:55-15:25   Rapport fra workshopene

15:25-15:50  Bærekraft - både enkelt og komplisert: hva er utfordringene?  Nils Vagstad, NIBIO   

15:50-16:00   AvslutningVed spørsmål, ta kontakt med siv.uldal@animalia.no