NLR - logo

Landbrukets bærekraftskonferanse 2024

En av de største oppgavene landbruket står overfor er å sikre og videreutvikle en bærekraftig plante- og husdyrproduksjon.

Animalia og Norsk Landbruksrådgiving (NLR) arrangerte Landbrukets bærekraftskonferanse for første gang i 2022. Der viste vi fram noe av den forskningen som skal bidra til å ta matproduksjonen i en enda mer bærekraftig retning. Gode tilbakemeldinger og stor forskningsaktivitet innenfor fagfeltet, gjør at vi arrangerer en ny konferanse, 27. november 2024.

Som sist legger vi opp til korte presentasjoner av aktuelle forskningsprosjekter og mer utdypende innlegg om overordna temaer som:
  • EUs arbeid med bærekraft - hvordan går det egentlig, og hvordan påvirker det Norge? Hildegunn Gjengedal, Norges Bondelag
  • Kunnskap, teknologi og innovasjon - viktigste ressurser for matsikkerhet og bærekraft, Chr. Anton Smedshaug, AgriAnalyse 
  • Hvordan sikre både reduserte utslipp og økt matsikkerhet med basis i norske ressurser? Audun Korsæth, NIBIO

Nytt i år blir panelsamtaler med aktuelle deltakere.

Hvis du jobber med bærekraft i en eller annen sammenheng, håper vi å se deg på Thon Hotel Opera i Oslo, 27. november. Påmeldingen åpner i løpet av juni, men sett gjerne av dagen i kalenderen allerede nå!

Stedet er Thon Hotel Opera

Deltakeravgiften er kr. 1 300,- inkludert lunsj. Betales ved påmelding.

Påmeldingsfrist 13. november

 

Kontakter: